فاطمیه

 

 

عکس: ایمان مستشارنظامی 1390

 

ماه تاب نمی‌آورد رفتن را

خورشید زهر طلوع به کام خود می‌کرد.

همانا در آمد و رفت خورشید  اختلاف شب و روز نشانه ای است...

ماه تاب نمی آرد رفتن را

خانه خالی شده، گریه مانده و آه.

خانه، خانه ی همیشه زندگان است.-خانه شهیدان است- 

اولین ایمان آورده به محمد(ص) در کوفه... آن نور چشم پیامبر در کربلا و برادر

 در مدینه به بی بی دو عالم پیوستند. 

خورشید زهر طلوع به کام خود می‌کرد.

صدای حیدر(ع) آسمان را پر کرد: "سوگند به کسی که جانم در دست او است،

اگر چیزی از این قبرها را جا به جا کنید، زمین را از خونتان سیراب خواهم کرد!

اگر می خواهید، آزمایش کنید!"

چهل مزار بود خالی از عطر یاس، که فرزند پیامبر را در دیگر مکان به خاک سپرده بود.

خورشید شوکران غروب به جان می ریخت...

خانه، خانه همیشه زندگان است.

و راوی روایت کربلا و کوفه و مدینه...

 

ایمان مستشارنظامی سوم جمادی الآخرة 1433

/ 0 نظر / 14 بازدید